Retourbeleid

Retouren

Retour Materiaal Autorisatie (RMA) procedure 

 1. Verkrijgen van een RMA nummer
  Voor het verkrijgen van een RMA nummer stuurt een e-mail naar info@casibuscabling.com onder vermelding van het originele pakbon of factuur, Artikelnummer, aantal en een omschrijving van reden voor retour. Uw aanvraag wordt dan in behandeling genomen. Na controle en akkoord krijgt u een RMA formulier toegestuurd welke door u ingevuld dient te worden. Dit formulier bevat een RMA nummer en is tevens uw referentienummer. Bij binnenkomst zal worden gecontroleerd of de producten conform voorwaarden zijn verzonden.

 2. Geldigheid RMA nummer
  Zodra u een RMA formulier met een RMA nummer ontvangen heeft van ons, stuurt u de producten binnen 14 dagen retour. Het toegestuurde RMA nummer is 14 dagen geldig.

 3. Retourprocedure
  a) Stuur een e-mail naar info@casibuscabling.com voor het aanvragen van een RMA formulier.
  b) Vul het door ons toegestuurde RMA formulier in met de benodigde gegevens.
  c) Wij beoordelen uw RMA aanvraag.
  c) Indien akkoord ontvangt u een RMA nummer wat gebruikt dient te worden bij retournering.
  d) Het RMA formulier dient te ingevuld en ondertekend te worden alvorens het opgestuurd wordt. RMA formulieren welke niet volledig zijn ingevuld, nemen wij niet in behandeling.
  e) Verstuur de producten tezamen met het RMA formulier goed verpakt op naar: Casibus Cabling BV
  T.a.v. Magazijn
  RMA nummer: _____________
  Belgiëlaan 1a4, 2391 PH Hazerswoude-Dorp 
 1. Verzending
  De producten dienen goed verpakt en met voldoende frankering te worden gestuurd naar:
  Casibus Cabling BV
  T.a.v. Magazijn
  Belgiëlaan 1a4, 2391 PH Hazerswoude-Dorp 

  Het ontvangen RMA formulier dient ingevuld en ondertekend te worden geretourneerd samen met het product wat u opstuurt.
 1. Verzendkosten
  De kosten voor verzending naar Casibus Cabling BV zijn voor uw rekening. U bent als klant ten alle tijden verantwoordelijk voor schade dan wel vermissing tijdens het transport naar Casibus Cabling BV. De eventuele schade of vermissing kan niet worden verhaald op de transportverzekering van Casibus Cabling BV.
  Wanneer er producten toegevoegd zijn die niet vermeld staan op de RMA aanvraag sturen wij deze naar u retour en zal er naast de kosten van het versturen ook € 25,-(exclusief BTW) voor administratie- en verwerkingskosten in rekening worden gebracht.
  Bij het retourneren van uw product gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.
 1. Herwaardering
  Bij een verkregen RMA nummer gaat u akkoord met een voorraad herwaardering van 10% van de door u verkregen inkoop prijs. De creditering van het bedrag zal plaatsvinden binnen 30 dagen na ontvangst van de retour gestuurde goederen.
 1. Overige bepalingen
  Wanneer u producten wilt retourneren, moet er rekening gehouden worden met de volgende punten:
  • Het geretourneerde product(en) dient als nieuw verkoopbaar te zijn. Dit houdt in dat de verpakking onbeschadigd en ongeopend dient te zijn.
  • Producten waarbij geen RMA formulier en RMA nummer aangetroffen wordt, worden geweigerd. Daarnaast worden ongefrankeerde zendingen niet in ontvangst genomen.
  • Wanneer de goederen ontvangen zijn, worden deze gecontroleerd. Binnen 30 dagen ontvangt u een creditnota.
  • Casibus Cabling BV heeft het recht om geretourneerde producten te weigeren wanneer deze niet conform de voorwaarden zijn ontvangen.